Başkandan

Başkandan

 "İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla hizmet edendir” düsturu ile hizmet etmek için devraldığımız Kangal Belediyesini ve Belediye hizmetimizi en kısa  zamanda hak ettiği noktaya çıkarmak öncelikli hedefimizdir. Biz bahane üretmeyeceğiz çünkü biz biliyoruz ki sorunun çözümünde yer almayan o sorunun bir  parçasıdır. Belediye  olarak Kangal ilçesinin gelişim seviyesini ve halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak maksadıyla etkinliklerde ve faaliyetlerde  bulunmak misyonumuz, Belediye olarak Kangal Belediyesinin belediyecilikte öncü ve örnek olmasına katkı sağlamak vizyonumuzdur. Belediyeler artık  yalnızca su, kanalizasyon, yol, temizlik işleri, ruhsat düzenlemek v.b. hizmetlerle sınırlı, klasik belediyeciliği sürdüremez. Gelinen nokta; Belediyelere,  yörelerimizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınabilmesi, halkın refah düzeyinin artırılması, istihdam alanları sunulması gibi en temel sorunlara da çözümler  arama ve bulma görevini vermektedir. Halkımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile doğrudan ilişkili olan bu yeni görevler, yeni bir hizmet anlayışını da  zorunlu kılmaktadır. Halkımızı modern, çağdaş ve standartları yüksek bir ilçede yaşatmak için çalışmalarımız devam edecektir. Hemşerilerimizin, bizlere  desteği devam ettikçe, güzel Belediyemizi hep birlikte, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş bir ilçe haline getireceğiz.Kendimize görev saydığımız  ilkelerimizden bir tanesi de; ilçemizin geçmişi ile geleceği arasındaki kopukluğu gidermek, vatandaşlarımıza yaşadıkları çevreyi daha iyi tanımalarını, bilinçli  kullanmalarını sağlamaktır. Çünkü geçmişi iyi bilmeden, geleceğe yönelik doğru adımlar atılmayacağının bilincindeyiz. Belediyeyi layık olduğu güzellik ve  refah düzeyine yükseltme çabamızda bizleri yalnız bırakmayan, katkı ve desteğini esirgemeyen tüm Belediyemiz olarak halkını bütün çalışmalarımızda  yanımızda göreceğimizi biliyoruz.
 Belediyemizin çalışmalarına katkı ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Saygılarımla.

 Ahmet Kürşad APAYDIN

 Kangal Belediye Başkanı