İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürü/Turan Kaya ÖZER