İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü

İnsan Kayn. ve Eğt. Hizm. Müdürü/Turan Kaya ÖZER

0505 356 19 00