Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü/Ruşen KARAKAYA