1/5000-1/1000 REVİZE+İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

1/5000-1/1000 REVİZE+İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

Kangal Belediye Meclisi'nin 02.09.2016 tarih ve 2016/39 ve 2016/40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon+İlave Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Söz konusu planlar 1(bir) ay süre ile askıda kalmış olup; Askı süresi içerisinde gelen itirazlar ve talepler Kangal Belediye Meclisi'nin 07.10.2016 tarih ve 2016/45 sayılı Belediye Meclis Kararı ile incelenmek ve değerlendirilmek üzere Kangal Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda komisyon raporu oluşturulmuş ve askı süresi içerisinde gelen talepler, itirazlar bu rapor doğrultusunda Kangal Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih ve 2016/50-162 nolu kararları ile karara bağlanmıştır.

Bu kararlar doğrultusunda hazırlanan planlar 18.11.2016 tarihinde 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmesi hususu; Ayrıca plan değişiklik sınırı içerisinde yer almayan alanların askıda olan plana itiraz etme hakkı yoktur. İtiraz olması halinde itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgilerinize rica olunur.

 

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Facebookta Paylaş